Siekdami užtikrinti efektyvesnį interneto svetainės veikimą, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą interneto svetainėje sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai.

Najważniejsze daty

1009 – pierwsza wzmianka o Litwie w źródłach pisanych – w „Rocznikach kwedlinburskich” zanotowano, że w tym kraju biskup Brunon „zginął ścięty przez pogan i wzięty został do niebios”.

1253 – szóstego lipca tego roku książę litewski Mendog został koronowany na króla Litwy. Dziś dzień 6 lipca jest obchodzony jako święto państwowe.

1323 – za rządów Giedymina Wilno zostaje pierwszy raz wspomniane jako stolica Litwy.

1387 – wielki książę Jagiełło ochrzcił Litwę; doprowadził do zawarcia unii z Królestwem Polskim i nadał Wilnu prawa miejskie.

1410 – wojska dowodzone przez króla Polski Jagiełłę oraz wielkiego księcia litewskiego Witolda odniosły w bitwie pod Grunwaldem doniosłe zwycięstwo nad zakonem krzyżackim.

1495 – w Wilnie powstały pierwsze cechy złotników i szewców. Miasto zaczyna się rozwijać jako wschodnioeuropejskie centrum handlu, wytwórstwa i kultury.

1522 – Franciszek Skaryna zakłada w Wilnie pierwszą drukarnię; miasto staje się jednym z najważniejszych ośrodków drukarstwa w Europie.

1569 – po Unii Lubelskiej, powołującej do istnienia wspólne państwo polsko-litewskie (Rzeczpospolitą Obojga Narodów), Wilno jako dotychczasowe miasto stołeczne traci na znaczeniu. Centrum potężnego zjednoczonego państwa nieco później staje się Warszawa.

1579 – kolegium założone w Wilnie przez jezuitów otrzymuje miano Akademii (uniwersytetu). Uczelnia jest najważniejszym ośrodkiem kulturalnym w tym regionie Europy.

1795 – po trzecim rozbiorze Rzeczpospolitej Obojga Narodów Litwa przechodzi we władzę Rosji i staje się rosyjską gubernią. Wielu wilnian zostaje zabitych bądź wywiezionych na daleki wschód Rosji.

1831 – po stłumieniu powstania listopadowego Uniwersytet Wileński zostaje zlikwidowany, kościoły katolickie zamienia się na cerkwie, klasztory zamyka bądź urządza w nich koszary.

1862 – wytyczono linię kolejową Sankt Petersburg – Wilno – Warszawa, w Wilnie powstaje zakład meralowy, fabryka tabaku oraz browar.

1896-1902 – Wilno centrum litewskiego odrodzenia narodowego.

16 lutego 1918 roku została proklamowana niepodległość Litwy.

1920 – Polska zajmuje Wileńszczyznę. Stolica Litwy zostaje przeniesiona do Kowna.

1939-1940 – zgodnie z postanowieniami między Niemcami a Związkiem Radzieckim (pakt Ribbentrop-Mołotow), które dzielą między siebie strefy wpływów w Europie, Litwa traci niepodległość. Sowieci przekazują Wilno Litwinom i okupują Litwę.

II wojna światowa. W czasie wojny zniszczeniu ulega wileńska Starówka; na szczęście większość najwartościowszych zabytków zachowała się.

11 marca 1990 Rada Najwyższa proklamuje przywrócenie Litwie niepodległości.

W marcu 2004 roku Litwa staje się członkiem NATO, zaś w maju 2004 roku wchodzi do Unii Europejskiej, a Wilno staje się stolicą państwa unijnego.